Årsmöte och nomineringsstämma hos Moderaterna i Håbo den 24:e februari 2022

Den 24:e februari hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i församlingshemmet vid Kalmar kyrka.
Ca 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Björn Green hälsade välkommen.
Björn hälsade också våra gäster från Uppsala, riksdagsledamot Jessika Roswall, partiombudsman Johan Carlsson och länsförbundsordförande Erik Weiman välkomna.

Årsmötet valde sedan Jessika till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Motioner fanns en inlämnad, skriven av Staffan Wohrne.
Staffan gavs möjlighet att redovisa kort vad motionen går ut på.
Ordförande lämnade styrelsens svar på denna och årsmötet biföll styrelsens förslag att motionen ska anses vara besvarad.

Sedan var det dags för val och valberedningens sammankallande Lennart Carlsson redogjorde för förslaget från valberedningen.
Två roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och sen ska styrelsen välja MQ-representant (Moderatkvinnorna)
Totalt 7 plus de självklara ledamöterna enligt stadgarna bestämdes av årsmötet till antalet i styrelsen. Årsmötet valde följande personer till ny styrelse:

  • Björn Green, Ordförande
  • Roger von Walden, Vice Ordförande
  • Björn Hedö, Ledamot och kassör
  • Nils-Åke Mårheden, Ledamot och webmaster
  • Christian Nordberg, Ledamot
  • Stefan Häggmark, Ledamot och Valledare
  • Catherine Öhrqvist, Ledamot (vice KSO)
  • Carl-Johan Torstenson, Gruppledare KF
  • Vakant, MQ-representant
  • Vakant, MUF-ordförande

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och sedan var det dags att öppna Nomineringsstämman för valsedeln till kommunvalet i höst.

Lennart Carlsson, från nomineringskommittén, läste upp listan.

Förstanamn och därmed också vår kommunalrådskandidat blev Catherine Öhrqvist!
29 namn finns på listan
Det bestämdes att listan ska bestå av högst 35 namn, vilket betyder att styrelsen förfogar över att lägga till 6 namn efter de 29 valda.

Pressmeddelande här!
KF-listan 2022 här!

Samtidigt som smörgåstårta och kaffe dukades fram talade Jessika om dagens ryska invasion av Ukraina samt frågor inför valet i höst.
Årsmötet avslutades och ordförande Björn tackade Jessika för insatsen som mötesordförande.


Medlemmar på årsmötet


Ytterligare medlemmar på årsmötet


Gästerna, riksdagsledamot Jessika Roswall och partiombudsman Johan Carlsson.


Presidiet på årsmötet


Presidiet på nomineringsstämman. Erik visar listan


Jessika Roswall om invasionen av Ukraina samt inför valet i höst


Vårt förstanamn på listan till kommunfullmäktigevalet i höst! Catherine Öhrqvist

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo