Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 4:e februari 2021

Den 4:e februari hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo digitalt.
Ca 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Lotta Grahn Elg hälsade välkommen.
Årsmötet inleddes med tyst minut för vår vän och förtroendevalde Bo Johnson som avled 16/1.
Lotta nämnde också att vår tidigare gruppledare och KSO, Carina Lund, som gick bort för tre år sen skulle fyllt 74 idag
Lotta hälsade också våra gäster Stefan Olsson regionråd samt Lennart Pettersson, Uppsala välkomna.

Lotta startade sedan Årsmötet och Stefan Olsson valdes till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Sedan var det dags för val och valberedningen redogjorde för förslaget från valberedningen.
Tre roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)
Totalt 9 plus de självklara ledamöterna enligt stadgarna bestämdes av årsmötet till antalet i styrelsen. Årsmötet valde följande personer till ny styrelse:

 • Liselott Grahn Elg, Ordförande
 • Christoffer Bonde, Vice Ordförande och Hållbarthetsansvarig
 • Björn Hedö, Ledamot och kassör
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot och Webmaster
 • Björn Green, Ledamot
 • Roger von Walden, Ledamot
 • Frida Herman, Ledamot och sekreterare
 • Marcus Ström, Ledamot
 • Gustaf af Jochnick, Ledamot

 • KF Gruppledare
 • KF Ordförande, vice gruppledare
 • MUF-ordförande
 • MQ Susanna Kraftelid

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet fortsatte sedan med en genomgång av Lennart Pettersson från Uppsala hur de lagt upp kampanjplaner mm
Årsmötet avslutades och ordförande Lotta tackade Stefan för insatsen som mötesordförande.


Digitala årsmötet 2021 igång!

Text: Nils-Åke Mårheden
Foto: Rasmus Kraftelid

© Moderata Samlingspartiet i Håbo