Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 4:e mars 2020

Den 4:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Björn Erling hälsade välkommen.
Årsmötet inleddes med smörgåstårta och dryck.
Björn hälsade också våra gäster Stefan Olsson regionråd samt Erik Weiman, ordförande i regionfullmäktige välkomna.

Regionrådet Stefan Olsson berättade om nyheter från regionen och specifikt om ekonomin på Akademiska Sjukhuset. Det fanns också tid för en frågestund.
KFO Björn och KSO Lotta hade okså en kort informationsstund om politiken i kommunen.
Björn startade sedan Årsmötet och Stefan Olsson valdes till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Styrelsens propositioner gällande Värdegrund och Mål för 2020 drogs av Lotta och godkändes.
3 motioner inlämnade av Staffan Wohrne redovisades och debatterades.

Sedan var det dags för val och valberedningen redogjorde för förslaget från valberedningen.
Tre roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)
Totalt 10 plus de självklara ledamöterna enligt stadgarna bestämdes av årsmötet till antalet i styrelsen. Årsmötet valde följande personer till ny styrelse:

 • Liselott Grahn Elg, Ordförande
 • Peter Kilger, Vice Ordförande och Senioransvarig
 • Björn Hedö, Ledamot och kassör
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot och Informationsansvarig/webmaster
 • Christoffer Bonde, Ledamot och Hållbarhetsansvarig
 • Håkan Leijonqvist, Ledamot
 • Helene Plahn, Ledamot
 • Andreas Backström, Ledamot
 • Björn Green, Ledamot
 • Gustaf af Jochnick, Ledamot

 • KF Gruppledare
 • KF Ordförande
 • MUF-ordförande
 • MQ Susanna Kraftelid
 • Adjungerad Pol.sek Rasmus Kraftelid, informationsansvarig

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och ordförande Lotta tackade Stefan för insatsen som mötesordförande.


Strax dags att starta årsmötet!


Smörgåstårta och dryck serverades innan årsmötet startade.


Ordförande Björn Erling hälsade alla välkomna till årsmötet.


Ordförande för mötet var regionrådet Stefan Olsson och sekreterare Rasmus Kraftelid.


Nya ordföranden Lotta tackar avgående ordförande Björn för god insats.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo