Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 13:e mars 2019

Den 13:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Jan Sundling hälsade välkommen.
Årsmötet inleddes med smörgåstårta och dryck.
Jan hälsade också vår gäst från Uppsala, ordförande i Regionfullmäktige Erik Weiman välkommen.

Kommunstyrelsens ordförande Lotta Grahn Elg pratade om politiken i Håbo och vad som är på gång.
Jan startade sedan Årsmötet och Erik Weiman valdes till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Styrelsens verksamhetsplan för 2019 drogs av Jan Sundling och lades till handlingarna.

Sedan var det dags för val och valberedningen redogjorde för förslaget från valberedningen.
Tre roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)
Totalt 10 plus de självklara ledamöterna enligt stadgarna bestämdes av årsmötet till antalet i styrelsen. Årsmötet valde följande personer till ny styrelse:

 • Jan Sundling, Ordförande
 • Ulf Winberg, Vice Ordförande
 • Björn Hedö, Ledamot och kassör
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot och Informationsansvarig/webmaster
 • Christoffer Bonde, Ledamot och Hållbarhetsansvarig
 • Peter Kilger, Ledamot och Senioransvarig
 • Susanna Kraftelid, Ledamot och Värvare
 • Håkan Leijonqvist, Ledamot
 • Helene Plahn, Ledamot
 • Björn Erling, Ledamot och Informationsansvarig
 • Liselotte Grahn Elg, Gruppledare KF
 • Emma Kraftelid, MUF-ordförande
 • MQ vakant

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och ordförande Jan tackade Erik för insatsen som mötesordförande.

Ordföranden Jan Sundling tackade avgående Per-Arne Öhman för god insats.

Regionfullmäktiges ordförande Erik Weiman pratade sedan om politiken i regionen och medlemmarna ställde många och intressanta frågor


Strax dags att starta årsmötet!


Kommunstyrelsens ordförande Lotta Grahn Elg berättar om aktuell politik i kommunen!


Ordförande Jan Sundling, mötessekreterare Per-Arne Öhman och mötesordförande Erik Weiman.


Lotta tackar Erik för väl utfört arbete som mötesordförande!


Jan tackar Per-Arne för god insats i styrelsen.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo