Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 22:a mars 2017

Den 22:a mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Liselotte Grahn Elg hälsade välkommen.
Liselotte hälsade också vår gäst från Uppsala, Marta Obminska välkommen.

Marta pratade om det politiska läget samt om hedersförtryck och -våld. Hon fick många frågor och den politiska diskussionen var livlig.

Årsmötet valde sedan Erik Weiman till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Motioner fanns två inlämnade, bägge skrivna av Staffan Wohrne.
Staffan redogjorde för var och en av motionerna och årsmötet debatterade dessa.
Mötet enades om att lämna bägge motionerna vidare till länsförbund och riksstämma.

Sedan var det dags för val och valberedningens Lennart Carlsson redogjorde för förslaget från valberedningen.
Tre roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)
Totalt 10 plus de självklara ledamöterna enligt stadgarna bestämdes av årsmötet till antalet i styrelsen. Årsmötet valde följande personer till ny styrelse:

 • Carl-Johan Torstenson, Ordförande
 • Jan Sundling, Vice Ordförande och Medlemsansvarig
 • Roger von Walden, Ledamot och sekreterare
 • Björn Hedö, Ledamot och kassör
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot och webmaster
 • Liselotte Grahn Elg, Ledamot och MQ-ansvarig
 • Per-Arne Öhman, Ledamot och Utbildningsledare
 • Ulf Winberg, Ledamot
 • Christoffer Bonde, Ledamot och Rekryteringsansvarig
 • Björn Erling, Ledamot
 • Carina Lund, Gruppledare KF
 • Emil Elg, MUF-ordförande

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och Liselotte tackade Erik för insatsen som mötesordförande.

Den nye ordföranden Carl-Johan Torstenson tackade avgående ordförande Liselotte Grahn Elg för god insats och därefter bjöds medlemmarna till bords för smörgåstårta


Välkomna till årsmötet!


Ordförande Lotta hälsade alla välkomna.


Riksdagsledamot Marta Obminska pratade om politiska läget bland annat.


Välbesökt årsmöte.


Marta föreläser.


Fler medlemmar.


Presidiet med ordförande Erik Weiman och sekreterare Björn Erling.


Nye ordföranden Carl-Johan Torstenson avslutade årsmötet och tackade avgående ordförande Lotta.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo