Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 17:e mars 2016

Den 17:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Liselotte Grahn Elg hälsade välkommen.
Liselotte hälsade också vår gäst från Uppsala, Ulrika Karlsson välkommen.

Ulrika Karlsson är riksdagsledamot sen 2006.
Gruppledare för moderaterna i EU-nämnden, ledamot i arbetsgruppen för moderata utrikes- och försvarspolitiska frågor samt en mängd olika internationella åtaganden. Bland annat som vice president för världens alla kvinnor i parlament.
Ulrika pratade mycket om EU-frågor och flyktingfrågor. Hon fick många frågor i dessa intressanta ämnen.

Årsmötet valde sedan ombudsmannen i länsförbundet, Lars-Peter Swärdh till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Motioner fanns två inlämnade, bägge skrivna av Staffan Wohrne.
Staffan redogjorde för var och en av motionerna och årsmötet debatterade dessa.
Mötet enades om att bifalla bägge motionerna.

Sedan var det dags för val och valberedningens Wello Roo redogjorde för förslaget från valberedningen.
Tre roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)
Årsmötet beslutade att utöka styrelsen med 2 ledamöter till, totalt 10 plus de självklara ledamöterna enligt stadgarna. Årsmötet valde följande personer till ny styrelse:

 • Liselotte Grahn Elg, Ordförande
 • Per-Arne Öhman, Vice Ordförande
 • Roger von Walden, Ledamot och sekreterare
 • Björn Hedö, Ledamot och kassör
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot och webmaster
 • Carl-Johan Torstenson, Ledamot
 • Bo Johnson, Ledamot
 • Ulf Winberg, Ledamot
 • Christoffer Bonde, Ledamot
 • Björn Erling, Ledamot
 • Carina Lund, Gruppledare KF
 • Jan Sundling, MUF-ordförande
 • Bell Ströberg, MQ-ansvarig

Se nya styrelsen här!

Årsmötesprotokoll 2016

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och Liselotte tackade Lars-Peter för insatsen som mötesordförande.


Ett 25-tal medlemmar och gäster kom till årsmötet.


Riksdagsledamot Ulrika Karlsson gästade årsmötet.


Årsmötespresidiet.


Ordförande Liselotte Grahn Elg tackar mötesordförande Lars-Peter Swärdh.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo