Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 17:e mars 2011

Den 17:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i matsalen i BCJF.
Ca 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Carina Lund hälsade välkommen.
Carina hälsade vår gäst riksdagsman Per Bill speciellt välkommen.

Årsmötet valde sedan Per Bill till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Sedan var det dags för val och valberedningens Karl-Henrik Nanning redogjorde för förslagen och årsmötet valde följande personer:
(Vid styrelsens konstituering efter årsmötet fördelades och konfirmerades vice ordförandeposterna,sekreterare och kassör inom styrelsen)

 • Carina Lund, Ordförande
 • Lennart Carlsson, 1:e Vice Ordförande
 • Ulf Winberg, 2:e Vice Ordförande
 • Björn Hedö, Ledamot och Kassör
 • Liselotte Elg, Ledamot och Sekreterare
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot
 • Bo Johnson, Ledamot
 • Katarina Niss, 1:e Ersättare
 • Björn Fredriksson, 2:e Ersättare
 • Ralph Abrahamsson, 3:e Ersättare
 • Tommy Rosenkvist, 4:e Ersättare

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och sedan berättade Karl-Henrik Nanning läget i politiken på lokal nivå och hur vi just nu bedriver opposition.
Därefter tog Per Bill över och redogjorde för rikspolitiken.
Mål inför nästa val och framtida utmaningar var något som Per tryckte på som viktigt.
Dessutom är det viktigt att inte underskatta (s) och vad som händer nu då dom byter partiledare. Är det en klar vänstersväng dom gör och hur förhåller vi oss till det?
Det är viktigt att vi inte lutar oss tillbaka och slår oss för bröstet för att det går bra nu och att vi förvaltar endast. Fortsatt förnyelse av politiken är ett måste!
Per sa också att de 4 riksdagsledamöterna gärna kommer och hjälper oss här i Håbo så att vi kan komma upp i de nivåer som (m) fick i riksdagsvalet av väljarna i Håbo.
Efter en fika blev det sen en kort frågestund.
Ordförande Carina avslutade sedan årsmötet och tackade Per Bill för hans medverkan med en flaska vin.


Årsmötesförhandlingarna i full gång med Per Bill som ordförande.


BCJF matsal fick agera årsmöteslokal i år och det fungerade bra.


Riksdagsledamot Per Bill håller föredrag om det politiska läget på riksnivå.


Ordförande Carina Lund tackar Per Bill för väl genomfört årsmöte.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo