Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 11:e mars 2009

Den 11:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Karl-Henrik Nanning hälsade välkommen.

Karl-Henrik presenterade sedan vår gäst, Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för Uppsala Län samt ledamot i justitieutskottet i riksdagen.
Ulrika höll ett mycket intressant föredrag om regerings- och riksdagsarbetet och om det stundande EU-valet.
Hon menade att det är mycket viktigt att prata om de moderata värderingarna inför EU-valet som är den 7/6.
Att mobilisera våra egna väljare att gå och rösta är vår viktigaste uppgift.

1 juli tar Sverige över ordförandeklubban i EU under 6 månader. Klimat,Energi och Miljö är på den svenska agendan.
Det är också viktigt att vi jobbar för ett tryggare och öppnare Europa.

Ordförande Karl-Henrik tackade Ulrika för intressant föredrag och så kallade moderatblommor överlämnades.
Därefter inleddes årsmötet av Karl-Henrik.
Efter diverse fomalia valdes sedan Ulrika Karlsson till mötesordförande.
Årsmötesprotokoll kommer att vara justerat och distribuerat senast två veckor efter årsmötet, dvs 25:e mars.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.
Ordföranden föreslog en verksamhetsplan för det kommande året och den godkändes.

Sedan var det dags för val och valberedningens Wello Roo redogjorde för förslagen och årsmötet valde följande personer:
(Vid styrelsens konstituering efter årsmötet fördelades och konfirmerades vice ordförandeposterna,sekreterare och kassör inom styrelsen)

 • Nils-Åke Mårheden, Ordförande
 • Carina Brolinson, 1:e Vice ordförande
 • Lennart Carlsson, 2:e Vice ordförande
 • Ulf Winberg, Ledamot
 • Bo Johnson, Ledamot
 • Ann-Christine Gudmundsson, Ledamot och Sekreterare
 • Björn Hedö, Ledamot och Kassör
 • Annette Ericsson, 1:e Ersättare
 • Björn Fredriksson, 2:e Ersättare
 • Katarina Niss, 3:e Ersättare
 • Mikael Frank, 4:e Ersättare

Se nya styrelsen här!

Nyvalde ordföranden Nils-Åke Mårheden tackade den avgående ordföranden Karl-Henrik Nanning för en mycket god insats under de fyra åren som han suttit i styrelsen och överlämnade en gåva.
Karl-Henrik tackade och berättade historien om hur det gick till när han blev invald i styrelsen efter att ha flyttat hit till Bålsta.
Han tackade för gåvan och önskade Nils-Åke lycka till som ny ordförande.

Ordförande Nils-Åke avslutade mötet och tackade för visat intresse.


En del av de medlemmar som mötte upp på årsmötet den 11/3.


Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för Uppsala Län.


Ulrika tackas med så kallade moderatblommor.


Föreningens nye ordförande Nils-Åke Mårheden tackar Karl-Henrik Nanning för de fyra åren i styrelsen.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo