Håboalliansen eniga om att satsa tillsammans inför 2010 efter lyckad kickoff på Bålsta Gästgiveri

Håboalliansen hade under lördagen den 22/11 en kickoff som syftade till att se framåt inför 2010 och därefter.
Christer Nilsson agerade moderator under dagen och sammanfattade resultatet av den under middagen på Bålsta Gästgiveri.
Förutsättningarna för ett förbättrat samarbete med tydliga styrdokument och klar kommunikationsstrategi finns. Christer såg mycket ljust på framtiden för Håboalliansen och klarar ni inte det här kommer ni att få med mig att göra, hotade han med skratt.

Moderaternas ordförande Karl-Henrik Nanning tackade Christer för ett väl genomfört seminarie och instämde i de positiva tongångarna. Karl-Henrik överräckte en present till Christer som tack.

Middagen avnjöts tillsammans med politikernas respektive på Bålsta Gästgivaregård.


Mingel innan middagen med idel glada miner.


Ytterligare en mingelbild.


En del av Håboalliansens politiker med respektive till bords på Bålsta Gästgiveri.


Karl-Henrik Nanning tackar Christer Nilsson för en väl genomförd övning under dagen.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo