Pressmeddelande

Borgerligt samarbete för att bredda möjligheterna i Håbo

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet i Håbo kommun ingår nu ett långsiktigt borgerligt samarbete för att på bred front kunna skapa möjligheter i kommunen. Det förberedande arbetet pågår och kommer att intensifieras efter valet den 17:e september.
I dagsläget ingår inte Centerpartiet i detta samarbete.

-Vi siktar givetvis på ett borgerligt styre av kommunen under 2007-2010 grundat på våra gemensamma värderingar, säger Mikael Schou, ordförande Folkpartiet.

-Vi lyssnar och tar till oss, och kommer att arbeta med det som människorna här i Håbo tycker är viktigt. Ett brett samarbete kräver bred politisk uppslutning, säger Karl-Henrik Nanning, ordförande Moderaterna. Vi inriktar vårt arbete lokalt även om delar av resultatet från vårt alliansarbete på riksplanet kommer att ligga till grund, fortsätter Karl-Henrik.

-Vi har nu kommit överens om hur ett borgerligt styre bäst kan gynna kommunen och har fastställt de grunder vi ska arbeta efter under kommande mandatperiod, säger Jonas Rosendahl, ordförande Kristdemokraterna.

Valprogrammet kommer att presenteras i god tid före valet - vi ser det som viktigt att de kommuninnevånare vi vill arbeta för ges möjlighet att ta del av detta och deltaga i utvecklingen av ett framtida Håbo.

Karl-Henrik Nanning (m), Jonas Rosendahl (kd), Mikael Schou (fp)

© Moderata Samlingspartiet i Håbo