Ännu en lyckad majoritetskonferens, denna gång till Åbo

Ett trettiotal representanter för majoriteten åkte under pingsten på konferensresa till Åbo. Som vanligt var schemat fulltecknat och alla var nöjda efter en väl genomförd konferens.

Majoriteten har etablerat en både billig och bra form för konfererande då detta är andra gången vi genomför en sådan här resa sen vi tog över.
Bland det vi avhandlade var våra arbetsformer, hur vårdnadsbidraget ska hanteras, diverse olika organisationsfrågor inom både det politiska området som inom tjänstemannaorganisationen.
Vi berörde också regionfrågor, vindkraftspolicy,föreningsbidrag och verksamhetsplan. Vi följde upp vad som gjorts i 2008 års version och planerade inför 2009 så att den kan ligga till grund för nämndmålen.


En del av deltagarna på majoritetskonferensen.


Nina höll i konferensen med mycket gott resultat .


Koncentrerat lyssnande på Nina.


Lennart Carlsson redogjorde för hur vi bör hantera föreningsbidrag framöver.


Trots kanonväder i pingsthelgen var alla nöjda med konferensen.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo