Första kommunfullmäktige med nya majoriteten efter valet.

KF presidium och ny kommunstyrelse valda

Nya majoriteten hade kallat till extra kommunfullmäktige den 6/11 för att välja nytt presidium i KF samt ny kommunstyrelse. Ny ordförande i kommunfullmäktige blev Owe Fröjd, Bålstapartiet. 1:e vice ordförande Cecilia Lidén (m). Båda från majoriteten. Efter en viss debatt i KF bestämdes det också att oppositionen skulle få tillsätta en 2:e vice ordförande och det blev Thomas Lindström, Socialdemokraterna.

Nya kommunstyrelsen valdes också efter en inledande debatt om dess storlek. Efter votering som utföll med siffrorna 23 - 17 i favör till majoritetens förslag blev det 11 ordinarie och 5 ersättare.
Oppostionen valde att inleda valteknisk samverkan och därmed får de 5 ordinarie platser.

Följande personer valdes som ordinarie:

 • Nina Lagh (m) - ordförande
 • Karl-Henrik Nanning (m) vice ordförande
 • Carina Brolinsson (m)
 • Sjunne Green (BåP)
 • Kjell Wassholm (kd)
 • Thomas Alm (fp)
 • Agneta Hägglund (s)
 • Pyry Niemi (s)
 • Eva Staake (s)
 • Lars-Göran Bromander (s)
 • Göran Eriksson (c)

Följande personer valdes om ersättare:

 • Carl-Johan Torstensson (m)
 • Peter Kilger (m)
 • Karl-Erik Svensson (BåP)
 • Christian Ghaemi (mp)
 • Leif Lindqvist (v)

  KF valberedning valdes Karl-Henrik Nanning (m) som ordförande med Lars-Göran Bromander (s) som vice.
  Till ordförande i Demokratiberedningen valdes Sjunne Green (BåP).


Det blivande kommunalrådet håller i majoritetens förmöte innan KF.


En hel del av den nya majoriteten på förmötet.


En bild från KF-salen innan mötet började.


Majoritetsbänken med nya kommunalrådet Nina Lagh (m) längst fram till vänster.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo